Adaptacja budynku szkoły na Środowiskowy Dom Pomocy Na Leśnej - II Etap

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Adaptacja budynku szkoły na Środowiskowy Dom Pomocy Na Leśnej - II Etap

Numer ogłoszenia: 355756 - 2009;

data zamieszczenia: 13.10.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. 1 - Formularz ofertowy

Zał. 2 - Umowa

Zał. 3 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1

Zał. 4 - Wykaz robót budowlanych

Zał. 5 - Wykaz osób i podmiotów


Zestawienie drzwi.pdf         Zestawienie drzwi cd.pdf

Rysunki ogólne.zip

Instalacje co woda.zip


Przedmiar.pdf

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2009-10-13 08:36:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2009-10-15 11:18:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki