Sławoborze,  dn. 2009-12-01


GOPS / 3410 / 3 / 2009


Dotyczy: przetargu Adaptacja budynku szkoły na Środowiskowy Dom Pomocy Na  
                             Leśnej - III Etap
  Numer ogłoszenia: 218687 - 2009;

Z przykrością informujemy, że Zamawiający, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu na wykonanie zadania: Adaptacja budynku szkoły na Środowiskowy Dom Pomocy Na  Leśnej - III Etap  Numer ogłoszenia: 218687 - 2009;


W przetargu wpłynęły dwie oferty:
1)   Zakład Ogólnobudowlany Adam Jurcaba
     ul. Armii Krajowej 7/2, 78-300 Świdwin
     na kwotę:  123 360,30 zł brutto
     (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące
     trzysta sześćdziesiąt złotych, 30/100)

2)    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
      „PROBUD” Ryszard Piątek
      ul. Kołobrzeska 8C, 78-300 Świdwin,
      na kwotę: 158 308,46 zł brutto
      (słownie:  sto pięćdziesiąt osiem tysięcy
      trzysta osiem złotych, 46/100)


Oferta Nr 1 wykazała braki formalne, gdyż Wykonawca nie przedstawił wymaganego Planu prowadzenia robót uzgodnionego z wykonawcą obecnie prowadzonych robót (załącznik obowiązkowy).
Oferta Nr 2 przekroczyła środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia o 8 308,46zł (słownie: osiem tysięcy trzysta osiem złotych, 46/100).

Jednocześnie dziękujemy Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2009-12-02 08:01:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2009-12-02 08:08:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki