Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

ogłasza przetarg nieograniczony na:


Adaptacje budynku szkoły na Środowiskowy

Dom Samopomocy >Na Leśnej< - I etap


Numer ogłoszenia: 247299 - 2008;

data zamieszczenia: 02.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:    nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:      zamówienia publicznego.


" Na podstawie art.38 ust.4 i 6, w związku z błędem w przedmiarze robót prosimy o pobranie skorygowanego przedmiaru robót zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności ustala się nowy termin składania ofert na dzień 27 października 2008 r. do godz. 10:00. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian."

 

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


zał.1    Formularz Ofertowy

zał.2    Umowa

zał.3    Oświadczenie

zał.4    Wykaz robót

zał.5    Wykaz osób i podmiotów


Kosztorys nakładczy - NOWY

Rysunki, rzuty, (spakowane ZIP-em)


 


 


 


 


 


 

.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2008-10-01 13:31:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2008-10-21 10:54:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki