Przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym przy stołówce szkolnej w budynku Zespołu Szkół publicznych w Sławoborzu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowe i modernizacje kuchni wraz z zapleczem kuchennym przy stołówce szkolnej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.
Numer ogłoszenia: 342382 - 2009;

data zamieszczenia: 02.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Zał. 1 - Formularz ofertowy

Zał. 2 - Umowa - POPRAWIONY

Zał. 3 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1

Zał. 4 - Wykaz robót budowlanych

Zał. 5 - Wykaz osób i podmiotów


Kuchnia Specyfikacje Techniczne

Opis techniczny

Przedmiar - budowlane

Przedmiar - elektryczne

Przedmiar - sanitarne

Mapa Sławoborza

Dokumentacja archit. - konstr RAR

Dokumentacja elektryczna RAR

Dokumentacja - instalacje RAR

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2009-10-02 14:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2009-10-22 11:24:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki