z dnia 19.11.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w związku z realizacją projektu „POKONAM TRUDNOŚCI, DOGONIĘ MARZENIA – CZYLI PROSTA ŚCIEŻKA STANDARDÓW USŁUGI WYCHODZENIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


z dnia 25.10.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w związku z realizacją projektu „POKONAM TRUDNOŚCI, DOGONIĘ MARZENIA – CZYLI PROSTA ŚCIEŻKA STANDARDÓW USŁUGI WYCHODZENIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


Sławoborze,  dnia 16.10.2012r.

W związku z tym, że Zamawiający nie uwzględnił w SIWZ miesięcznego zakresu prac specjalistów – dokonuje modyfikacji Rozdziału 3

Sławoborze, dnia 12.10.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu w związku z realizacją projektu „POKONAM TRUDNOŚCI, DOGONIĘ MARZENIA – CZYLI PROSTA ŚCIEŻKA STANDARDÓW USŁUGI WYCHODZENIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,ogłasza POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą"

Pn. „PROWADZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z PORADNICTWEM SPECJALISTYCZNYM SKIEROWANYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN W RAMACH PROJEKTU „POKONAM TRUDNOŚCI, DOGONIĘ MARZENIA – CZYLI PROSTA ŚCIEŻKA STANDARDÓW USŁUGI WYCHODZENIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI””.

załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

zał nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.pdf

zał nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.pdf

zał nr 3 do SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 24.pdf

zał nr 4 do SIWZ - doradztwo prawne.pdf

zał nr 4 do SIWZ - doradztwo psychologiczne.pdf

zał nr 4 do SIWZ - doradztwo rodzinne.pdf

zał nr 4 do SIWZ - doradztwo zawodowe.pdf

zał nr 5 i 6 do SIWZ - wykaz osób i doświadczenie zawodowe.pdf

zał nr 5 i 6 do SIWZ - wykaz osób i doświadczenia zawodowego.doc - wersja edytowalna

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2012-10-12 15:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2012-11-20 07:47:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki