Sławoborze, 2009-11-03
GOPS/3410/2/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer przetargu: 355756 – 2009
Nazwa zadania: Adaptacja budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy  Na Leśnej - II Etap

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Antoni Adam Czubiński

ul. Zawadzkiego 2
78-300 Świdwin,
Uzasadnienie wyboru:

Oferta (nr 2) złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Antoni Adam Czubiński spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawiera najwyższą liczbę punków 98,56 w kryterium cena i jakość.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert w tym 4 ważne , które podlegały ocenie przez Zamawiającego : Oferty ważne:

Numer oferty.

Dane Oferenta

Cena oferty PLN (brutto)
Liczba punktów
kryterium
cena
kryterium jakość
SUMA
1

Zakład Ogólnobudowlany

Adam Jurcaba

ul. Armii Krajowej 7/2, 78-300 Świdwin,

751 108,98
87,88
5
92,88
2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Antoni Adam Czubiński
ul. Zawadzkiego 2, 78-300 Świdwin,
 
705 527,77
93,56
5
98,56
5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROBUD” Ryszard Piątek

ul. Kołobrzeska 8C, 78-300 Świdwin,

na kwotę: 694 811,41
694 811,41
95,00
0
95,00
6
Zakład Ogólnobudowlany
Sławomir Kaszyca

Oś. Piłsudskiego 2/25, 78-300 Świdwin,

 
811 689,62
81,32
0
81,32

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu 2 ofert: W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

 

 

Numer oferty.
Dane Oferenta
Cena oferty PLN (brutto)
Uzasadnienie odrzucenia oferty
3
Usługi Budowlane i Kamieniarskie
Jan Zybert
ul. Kołobrzeska 22/1
78-314 Sławoborze,
1 034 960,14

Z uwagi na przekroczenie kwoty dostępnej Zamawiającemu

4

CBO-Centrum Budowlane Olszewski

ul. Kołobrzeska

78-300 Świdwin, 3A

1 163 244,26

Z uwagi na przekroczenie kwoty dostępnej Zamawiającemu

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4 Środki ochrony prawnej
  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Oferentom przysługuje prawo wniesienia protestu, który mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławoborze Gops
(2009-11-06 14:17:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławoborze Gops
(2009-11-24 11:58:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki