Projekt "Stawiam na godne życie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje o realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pt. „Czuję – każdą krzywdę, Żyję – bez przemocy, Reaguję – na zło – STAWIAM NA GODNE ŻYCIE.”

W ramach projektu w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r. będą organizowane akcje informacyjne dotyczące problematyki przemocy. Zostaną zorganizowane dwa konkursy dla dzieci od 8 do 14 lat, plastyczny i literacki z nagrodami dla laureatów, prace konkursowe zostaną opublikowane w specjalnie z tej okazji wydrukowanej broszurce. Odbędzie się spektakl interaktywny dla młodzieży w ramach lokalnego wydarzenia kulturalnego, aby uzmysłowić i uczulić młodych ludzi na zjawisko przemocy. Prowadzone będą spotkania dla społeczności lokalnej w ramach Klubu rodzica, w świetlicach wiejskich na terenie gminy Sławoborze. Odbędą się pogadanki w szkole realizowane przez policjantów, terapeutę rodzinnego oraz trenera z zakresu socjoterapii dotyczące problematyki przemocy. Zorganizowane zostaną warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców z zakresu problematyki przemocy w rodzinie. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu poruszająca problematykę przemocy w rodzinie, dotycząca wielu jej aspektów, a mianowicie: konsekwencji jakie ponoszą osoby poddane jej oddziaływaniu, które wywierają wpływ na różne sfery życia: emocjonalną, fizyczną, społeczną, intelektualną, seksualną i prawną, czyli „Czuję – każdą krzywdę”. „Żyję – bez przemocy”, w tym aspekcie spojrzymy na osobę która stosuje przemoc, na formy pracy ze sprawcą, żeby mógł/a dokonać zmian w swym sposobie funkcjonowania, zachowania oraz przyjrzymy się społeczeństwu czy adekwatnie „Reaguje – na zło”, gdyż najważniejszą myślą przewodnią każdego człowieka powinna być sentencja „STAWIAM NA GODNE ŻYCIE”.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dworak Marcin
(2019-04-25 14:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Dworak Marcin
(2019-04-25 14:17:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki